Začal vycházet monotematický časopis Hot Topic

Poprvé vychází monotematický magazín Hot Topic, na stáncích se objeví 20. listopadu v nákladu 25.000 výtisků. Časopis se prodává za 69 Kč a zpočátku má vycházet dvakrát ročně, ve formátu o něco větším než A4. První číslo nese podtitul Jak přežít na síti a zabývá se digitálním životem českých dětí a mládeže. Je určeno široké veřejnosti a především rodičům.

Produkt vznikl ve stejnojmenné společnosti a podnikatelské skupině Hot Topic, kterou většinově vlastní vede její zakladatel Jan Řehák, dlouholetý profesionál mediálního trhu, zároveň majitel reklamní agentury AdHackers. Vydavatelsky se projektu ujala firma Watch Star Media, která titul zařadila do rozvíjejícího se portfolia svých tematických magazínů. V čele vydavatelského domu stojí Jaromír Skopalík.

Časopis je specifický tím, že pro jeho vydání vznikla redakční rada složená z odborníků a většina přispívajících autorů jsou lidé s odbornou praxí v problematice bezpečnosti na síti. „Redakce analyzovala téma několik měsíců. Rozhodli jsme se zaměřit na děti a mládež, abychom obohatili kompetence rodičů ve vztahu k digitálnímu světu,“ komentuje šéfredaktor a spoluzakladatel titulu Michael Klenka.

Samotný produkt nestojí pouze na tištěném periodiku. „Zvláštní pozornost jsme věnovali nejmladším generacím a sociálním sítím. Naší ambicí je stát se multiplatformním médiem, a proto tištěné vydání kombinujeme s pořádáním veřejných akcí, natáčením videí pro YouTube a také podcastových a rozhlasových rozhovorů ve spolupráci s Youradio Talk a rádiem Zet. Našim cílem je vyvolání celospolečenské debaty na aktuální horká témata,“ popisuje Řehák.

První vydání bude podpořeno přednostním vystavením v síti tabáků Geco přes Mediaprint Kapa, celoplošnou spotovou kampaní na Evropě 2 a Frekvenci 1, spoluprací se sedmi středně velkými influencery z Instagramu a dalšími doplňkovými aktivitami.

Zdroj: calliditas.net
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb