Česká republika stále více láká americké studenty

Praha, 18. listopadu 2019 – Do České republiky v akademickém roce 2017/18 přijelo 5 248 amerických studentů. Jejich počet tak vzrostl oproti minulému akademickému roku o 9,9 %. Česká republika tak obhájila 13. místo mezi nejpopulárnějšími destinacemi pro americké studenty celosvětově, v rámci Evropy jsme na sedmém místě. Tato data je možné vyčíst ze zprávy Open Doors 2019, kterou při zahájení Týdne mezinárodního vzdělávání vydává každoročně Institute of International Education z USA.

První místa v žebříčku zemí, které si američtí studenti vybírají nejčastěji, obsadily opět Velká Británie, Itálie, Španělsko, Francie, Německo, Irsko. Kromě sousedního Německa však Česká republika nemá konkurenci mezi evropskými zeměmi, američtí studenti k nám jezdí stále v mnohem vyšších počtech než do Skandinávie či Nizozemí.

„Pro americké studenty jsme jednou z vysněných zemí, v žebříčcích destinací jsme velmi vysoko. V posledních letech se daří zvyšovat počty amerických studentů, kteří přijíždějí na české univerzity. Fulbrightova komise se v tomto snaží českým univerzitám pomáhat organizací seminářů a předávat na nich zkušenosti amerických univerzit s internacionalizací i se službami pro studenty, které jsou v USA stále mnohem pestřejší než u nás. Většina mladých Američanů u nás zůstává jeden semestr a během této doby se seznámí nejen s univerzitou a městem, ve kterém studují, ale vyjíždějí po celé České republice i do sousedních zemí.“ vysvětluje Hana Ripková, ředitelka Fulbrightovy komise, mezivládní organizace pro vzdělávací výměny mezi ČR a USA.

„Česká republika je pro Američany zajímavá. Hodně z nich se zabývá transformací země po roce 1989 i naší současnou situací. Naši zemi obecně vnímají jako bezpečnou, oceňují například fungující hromadnou dopravu i bohatou kulturní nabídku. Poloha ČR je ideální k prozkoumávání dalších částí Evropy. I díky pestrosti typu českých středních škol se do programu pro asistenty pedagoga ve výuce angličtiny
každoročně hlásí téměř 200 mladých Američanů, kteří potom po dobu celého školního roku pomáhají na středních školách ve všech českých regionech,“
říká programová koordinátorka Fulbrightovy komise Kristýna Džmuráňová.

Díky Fulbrightovým stipendiím aktuálně v ČR působí přes padesát amerických stipendistů. Nejedná se pouze o akademické pracovníky, ale mezi nimi jsou také studenti a již zmínění američtí asistenti pedagoga ve výuce angličtiny na středních školách. Zároveň letos Fulbrightova komise vysílá do USA 35 českých studentů a akademiků včetně českých středoškolských učitelů, kteří se účastní šestitýdenní stáže na americké univerzitě.

Statistiky Open Doors také říkají, že v roce 2017/18 vycestovalo do USA 820 českých studentů, jejich počet tak oproti loňskému roku vzrostl o 7,5 %. Čeští studenti ale na rozdíl od amerických studují převážně programy vedoucí k titulu, tedy celé bakalářské, magisterské, doktorské či profesní programy. Statistické šetření Open Doors je založeno na dotazníkovém šetření mezi zhruba třemi tisíci akreditovanými americkými vysokými školami. Sledování vývoje počtu studentů provádí organizace Institute of International Education (IIE) již od roku 1919. Od sedmdesátých let je tento průzkum podporován americkým Ministerstvem zahraničí. Detailní informace a data lze najít na stránce www.iie.org.

Komise J. Williama Fulbrighta byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA v rámci celosvětové sítě EducationUSA. Bližší informace o Fulbrightově komisi, včetně seznamu všech českých a amerických stipendistů, naleznete na www.fulbright.cz.

Zdroj: fulbright.cz
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb