Poznej Chartu 8!

Co znamená princip profesionality v Evropské chartě informací pro mládež?

Personál ve všech Informačních centrech pro mládež je řádně vyškolený.

Informační pracovníci mají dostatek znalostí z oblasti mediální a informační gramotnosti.

Informační centra pro mládež spolupracují s partnery z oblasti neformálního vzdělání, sledují  a zviditelňují informace pro mládež.

Pracovníci informačních center pro mládež spolupracují jak na místní, regionální, ale i evropské a mezinárodní úrovní.

Rádi vám poradíme získat znalosti k efektivnímu využití digitálních služeb.

Zdroj: www.nicm.cz
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb