Rozhovor s Jaanou Fedotoff, prezidentkou Evropské informační a poradenské kanceláře Eryica

27. dubna 2018 byla na dvacátém devátém Generálním shromážděním ERYICA* přijata nová EVROPSKÁ CHARTA INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ. K příležitosti kampaně k evropské chartě informací pro mládež vznikl i tento rozhovor s prezidentkou ERYICA Jaanou Fedotoff.

Proč si myslíte, že bylo potřeba Evropskou chartu informací pro mládež v aktualizovat?

V dubnu 2016 jsem se, jako nově zvolená prezidentka Eryica, sama sebe ptala, jaká jsou  hlavní témata, do kterých chci vložit své profesní zkušenosti a vědomosti nejvíce. Jedním z nich byla právě Charta. Vždy jsem viděla její velký význam. Její roli silného nástroje na podporu informací a poradenství pro mládež. Proto jsem byla opravdu ráda, že se členové Eryica dohodli a rozhodli se, že vytvoří pracovní skupinu, která vytvoří novou verzi Evropské charty informací pro mládež.
Několik let jsem přemýšlela, jestli opravdu potřebujeme dva dokumenty. Chartu a
Principy on-line informací pro mládež. Byla jsem u toho, když se Charta aktualizovala naposledy. Byla jsem i součástí příprav, když Eryica vytvářela a přijala Principy on-line informací pro mládež. V té době a během několika dalších let byly oba dokumenty skutečně zapotřebí. Nyní když víme o online službách a digitálním prostředí mnohem více, bylo stále náročnější vysvětlit, proč tyto dva dokumenty oddělujeme.Online život už od toho offline života také není oddělený.

Když jsme začali pracovat na sloučení dokumentů, byla jsem ohromena a šťastná z toho, jak stále relevantní a aktuální všechny principy byly. V zásadě v nich nic důležitého nechybělo, ale byl ten správný čas na úpravu toho, co chceme světu vzkázat a čím se řídíme. Dostali jsme také jedinečnou možnost diskutovat Chartu s našimi členy, ale také dalšími zúčastněními stranami a klást si otázku „Jsme všichni stále na stejné stránce?“

Otázky, kterými jsme se během procesu zabývali, byly:
∙ Jakým způsobem charta čelí světu a životům dnešních mladých lidí?
∙ Jak se potýká s potřebami pracovníků, potřebou kvalitních informačních služeb pro mládež a potřebami národních či lokálních struktur?
∙ Podporuje se Charta a nová strategie ERYICA?
∙ Musíme v dokumentu používat jazyk, který je bližší uživatelům a zachovat nějakou strukturu?

Úlohou Charty je poskytnout etický návod pro poskytování  informací pro mládež. Je to páteř
vytváření informačních služeb pro mládež, národních / regionálních / místních struktur. Dává minimální
profesionální standardy a  kvalitní nástroj pro pracovníky informací pro mládež. Charta je také důležitým nástrojem pro advokacii a lobování


Který princip z nové Charty je váš oblíbený a proč?
Mám ráda všechny bez rozdílu! Všechny jsou důležité. Pokud však musím vybrat jednu, bude to číslo 9.3 pod heslem PROAKTIVNÍ. Zdůrazňuje, že všichni pracovníci pracující v oblasti mládeže jsou proaktivní hráči v oblasti médií a informací. Jedině tak mohou zajistit kvalitní informace pro mládež. Potřebujeme být o krok napřed a trvale se vzdělávat v tom, co se děje v médiích a informačním světě. V této oblasti není dostatek aktérů, kteří by se v této oblasti věnovali přímé práci s mládeží. Vidím tedy, že informační služby pro mládež zde mohou hrát hlavní roli. 


Kdybyste mohla mít 3 přání, co byste si přála pro informační služby pro mládež v Evropě?

Mým splněným snem by bylo, kdybychom mohli mít veškerou politickou vůli a veškerou možnou podporu, k vytvoření stálých struktur kvalitních informačních služeb pro mládež. Mým třetím přáním je, aby informace pro mládež byly uznány ve všech zemích Evropy i mimo ni.

Jaana Fedotoff, pracuje ve Finském Koordinaatti- Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus už od jeho založení v roce 2006. Má magisterský titul z humanitních oborů a také studovala řadu dalších předmětů, jako je žurnalistika a masová komunikace na univerzitě v Tampere. Hned ze začátku její práce začala směřovat k tématům jako je komunikace, informace pro mládež, poradenství na národní a evropské úrovni. To je cesta, kterou od té doby sleduje. Jaana se do aktivit a projektů Eryica zapojuje aktivně už od roku 1988. V roce 2016 byla zvolena prezidentkou organizace.

Jaana je členem mnoha expertních skupin a projektů jak ve Finsku, tak v Evropě. V letech 2000 až 2013 byla členkou řídící skupiny programu Mládež v akci Evropské unie a podílela se na několika mezinárodních projektech v různých úlohách. Je členka správní rady finské společnosti pro mediální vzdělávání, národní řídící skupiny Euroguidance a národní skupiny EU32. Je rovněž předsedkyní národního projektu ESR (2014-2017), který se zabývá poradenskými kompetencemi v oblasti nízkoprahových služeb pro mladé lidi.

*ERYICA ( European Youth Information and Counselling Agency) je mezinárodní nezisková organizace, která vznikla v roce 1986 a je zaregistrovaná v Grand – Duchy v Lucembursku, kde v současnosti také sídlí její sekretariát. Jedním z cílů organizace je koordinace činnosti a zvyšování úrovně kooperace mezi subjekty, které se zabývají informačními a poradenskými službami pro mladé lidi ERYICA se snaží vytvořit a propojit celoevropskou síť struktur, které působí v uvedených oblastech.

Zdroj: nicm.cz
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb