Poznej Chartu 5!

Pátým principem Evropské charty informací pro mládež je Podpora? Čeho se tato podpora se týká?

Informace poskytované Informačními centry pro mládež mají podporovat samostatnost mladých lidí.

Informační centra pro mládež poskytují mladým lidem informace z oblasti mediální a informační gramotnosti.

 Informační centra pro mládež podporují aktivní mladé občany!

Zdroj: nicm.cz
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb