Poznej Chartu 3!

Třetím principem Evropské charty informací pro mládež je INKLUZE. Co to znamená?

V Informačních centrech pro mládež jsou dostupné informace všem mladým lidem bez jakékoliv formy diskriminace.

Informační služby pro mládež jsou zdarma.

Informační centra a služby pro mládež usilují o oslovení všech mladých lidí způsobem, který je účinný a vhodný pro různé skupiny a jejich potřeby.

Zdroj: nicm.cz
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb