Workshop TESAŘSKÁ DÍLNA

2. – 7.9.2019 Vás zveme na chebské náměstí, kde bude probíhat workshop TESAŘSKÁ DÍLNA – ukázková výroba a stavba zmenšené repliky krovu presbytáře františkánského kláštera, týdenní program s vyvrcholení v rámci zahájení Dnů evropského dědictví v Chebu

 

Týdenní program s vyvrcholením v rámci zahájení Dnů evropského dědictví v Chebu

Pondělí 2. 9. – Sobota 7. 9. 2019

Ukázková výroba a stavba zmenšené repliky krovu presbytáře františkánského kláštera

Tesařská práce: Petr Růžička s pomocníkem, pracují s původním nářadím tradičním

                          způsobem

Odborný komentář: Mgr. Michal Panáček, Mgr. David Otáhal

Pondělí 2. 9.

Příprava prostoru a materiálu, stavba stanu, stavba podesty

Bez účasti a přímého zapojení veřejnosti

Zahájení za účasti vedení města a zástupců Euregia Egrensis, Karlovarského kraje a města Hofu ve 14 hodin.

Úterý 3. 9.

Středověká geometrie v praxi

Geometrické vytyčování konstrukce, kresba půdorysu pomocí kružnic vyrytých do plochy podesty, rozměření velikosti jednotlivých trámů – výklad, obrazové ukázky, praktické předvádění

TÉMATA PRO ODBORNÝ VÝKLAD, VÝUKOVOU PREZENTACI A ZAPOJENÍ ŠKOL A NÁVŠTĚVNÍKŮ:

A Výběr, příprava a doprava dřeva, tesařský dvůr

A1) Výběr vhodného dřeva v lese, tradiční kácení stromů, správný termín těžby dřeva

A2) Doprava dřeva z lesa – koňským povozem, plavením ve vorech

A3) Zřízení tesařského dvora a jeho organizace

Poznávání domácích věcí ze dřeva

Poznávání různých druhů dřeva podle kůry, podoby dřeva, barvy, vůně, plodů atd.

Stavba modelu voru z kulatých tyček – vyzkoušení plavby v kádi s vodou

B Geometrické vytyčování konstrukce

B1) Středověké délkové míry – Chebský loket 0,6585 m

B2) Kresba plánu pomocí kružnic – kružnicová růžice, propojování průsečíků

B3) Plán 1:1 na podestě

Zkouška měření loktů + další délkové míry odvozené z lidského těla (palec, stopa, dlaň, krok)

Zapojení návštěvníků do procesu vytyčování – barvení vyrytých kružnic, tvorba vlastních nákresů na papír podle návodu

Středa 4. 9.

Ruční sekání trámů

Tradiční osekávání kmenů pomocí seker (proces hranění) – výklad, praktické předvádění, ukázky tesařských nástrojů, barvení rudkou-šňoření

TÉMATA PRO ODBORNÝ VÝKLAD, VÝUKOVOU PREZENTACI A ZAPOJENÍ ŠKOL A NÁVŠTĚVNÍKŮ:

A Tesařské nástroje a pomocná zařízení

A1) Různé druhy tesařských seker a dalších nástrojů – hlavatka, širočina, bradatice, křížovka, teslice, dlabačka

A2) Různé druhy tesařských pil – kaprovka, dvoumužná pila, ocaska, rámová pila, katr

A3) Další tesařské nástroje – tesařská dláta, palice, loupák, kramle, cvrnkací šňůra

A4) Tesařské kozy – malé na sekání, velké na řezání

Pojmenovávání nákresů různých seker a pil

Výroba malé tesařské kozy z třísky dřeva a drobných proutků

B Proces osekávání kmene na trám

B1) Oloupání kůry loupákem

B2) Rozměření průřezu a cvrnkání linií pro osekávání – rudka a cvrnkací šňůra

B3) Vrubování – vysekání příčných záseků rozdělujících odsekávanou štěpinu hlavatkami

B4) Hrubé osekání hlavatkou

B5) Lícování širočinou

Výroba papírové šablony průřezu trámu z kulatého kartonu

Barvení pomocí rudky – vytvoření dlouhé čáry cvrnknutím na zkušebním kmenu

C Dendrochronologie – určování stáří dřeva

C1) Metoda založená na měření šířek letokruhů – co to je letokruh, letní a zimní dřevo

C2) Odebírání vzorků pro datování – ukázka odběrového nebozezu

C3) Porovnávání vzorku se standardní křivkou – absolutní datování doby skácení

Dokreslování letokruhů do připravených schémat podle vzorů na papíře

Přiřazování správných výřezů podle šířek letokruhů na papíře

Počítání stáří stromů na připravených skutečných výřezech kmenů

Čtvrtek 5. 9.

Tradiční tesařské spoje

Výroba prvků konstrukce krovu – jednotlivých trámů určené délky a tvaru, vytváření tradičních dřevěných spojů (plátování, čepování atd.), výroba dřevěných hřebů – výklad, obrazové ukázky, praktické předvádění

TÉMATA PRO ODBORNÝ VÝKLAD, VÝUKOVOU PREZENTACI A ZAPOJENÍ ŠKOL A NÁVŠTĚVNÍKŮ:

A Tvary a podoba základních tradičních tesařských spojů

A1) Jednostranně rybinovité přeplátování – tvar rybího nebo vlaštovčího ocasu

A2) Čepování – tvar a výroba čepu a dlabu

A3) Podoba a výroba dřevěného hřebu – hřeb má čtyřboký tvar, hlavičku, špičku

A4) Vrtání otvoru pro dřevěný hřeb velkým tesařským vrtákem

Obkreslení a vystřižení tvaru rybinovitého plátu z kartónu podle šablony a jeho vyzkoušení – Výroba dřevěného hřebu podle vzoru, vyražení otvoru pro hřeb a vyzkoušení s hřebem

Vrtání zkušebního otvoru velkým tesařským vrtákem

B Sestavování tesařských spojů a vytváření stabilní konstrukce

B1) Možnost opakovaného sestavování a rozebírání tesařských spojů

B2) Fungování spojů na tah i na tlak – vyzkoušení

B3) Stabilita a pevnost konstrukce

Vyzkoušení skládání a rozebírání tesařských spojů na stolcích z Grünerova domu.

Pátek 6. 9.

Sroubení vazeb krovu – tesařské značky – základní statické fungování

Sestavování jednotlivých rámů (příčných vazeb) konstrukce, označování tesařskými značkami, dokončení všech prvků, přípravy ke stavbě – výklad, obrazové ukázky, praktické předvádění

TÉMATA PRO ODBORNÝ VÝKLAD, VÝUKOVOU PREZENTACI A ZAPOJENÍ ŠKOL A NÁVŠTĚVNÍKŮ:

A Tesařské značky

A1) Význam a funkce tesařských značek

A2) Používané tvary tesařských značek – geometrické tvary, římské číslice, trojúhelníčky, obdélníčky, kolečka, obloučky, arabské číslice

A3) Vytváření tesařských značek – vyseknuté sekerou, vyštípnuté dlátem, vyštípnuté vrtákem, nakreslené rudkou, vyražené raznicí

Seřazení římských číslic od 1 do 10

Návrh geometrických tvarů pro označení příčných vazeb krovu do připraveného schématu

Spočtení trojúhelníčků, obdélníčků a koleček na nakreslených značkách

Kreslení tesařské značky podle zadaného čísla a tvaru rudkou na dřevo/papír

B Tvary a druhy konstrukce historických krovů

B1) Názvosloví základních prvků krovu – pozednice, vazný trám, krokev, hambalek, vzpěra, vaznice, sloupek, ondřejský kříž, pásek

B2) Základní skupiny krovů a jejich princip – vaznicové a krokevní krovy

Slepá doplňovačka jednoduchého schématu krovu

Proč se jednotlivé prvky jmenují tak, jak se jmenují

Rozdíl statického fungování vaznicového a krokevního krovu – předvedení na modelu

Sestavení modelu vaznicového a krokevního krovu

Poznávání vaznicového nebo krokevního krovu

C Vztyčení a stavba krovu

C1) Vytahování trámů pomocí vrátků a jeřábu nahoru na stavbu – dřevěné stroje poháněné lidskou silou

C2) Zvedání a vztyčování krovu – principy kladky a zdvihání břemen podle osy otáčení

C3) Fixování a stabilizace vztyčených vazeb krovu

Ukázka modelu –  na jakém principu fungují středověké jeřáby

Vytahování břemene na kladce se zmenšením potřebné síly

Sobota 7. 9.

Vztyčení krovu

Vyvrcholení akce – kompletní stavba konstrukce celého krovu, vztyčení glajchy, oslava

TÉMATA PRO ODBORNÝ VÝKLAD, VÝUKOVOU PREZENTACI A ZAPOJENÍ ŠKOL A NÁVŠTĚVNÍKŮ:

C Vztyčení a stavba krovu

C1) Vytahování trámů pomocí vrátků a jeřábu nahoru na stavbu – dřevěné stroje poháněné lidskou silou

C2) Zvedání a vztyčování krovu – principy kladky a zdvihání břemen podle osy otáčení

C3) Fixování a stabilizace vztyčených vazeb krovu – pracovní fixování, podélné provázání, střešní latě

Ukázka modelu – na jakém principu fungují středověké jeřáby

Vytahování břemene na kladce se zmenšením potřebné síly

Požehnání krovu

Prezentace hotové stavby po dokončení, požehnání díla při obřadu pod širým nebem

„Posvěcení“ odvedené práce, završení procesu, možnost zhlédnout krov v celé své kráse……….

Zdroj: cheb.cz
zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb