Studenti a pojistné při studiu a po něm – přehled modelových situací

Jaká pravidla ohledně placení pojistného na zdravotní a sociální pojištění platí pro studenty ještě ve škole a v různých situacích, které nastávají poté, co ji opustí? Připravili jsme řadu modelových situací, na kterých si pravidla placení pojistného vysvětlíme.

Konec školního roku neznamená jen dva až tři měsíce volna. Některým studentům se v tuto dobu také začíná odpočítávat lhůta, po které budou muset začít platit zálohy na pojistné. Koho se to týká a v jakých případech?

Student a pojistné

Pro pořádek je třeba říci, že na dobu studia se nevztahuje povinnost platit pojistné na zdravotní ani sociální pojištění. Z hlediska zdravotního pojištění (ZP) je student státním pojištěncem.

Za státní pojištěnce se považují například:

  • děti do ukončení jejich povinné školní docházky,
  • studenti do 26. roku, pokud se soustavně připravují na své budoucí povolání,
  • ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené,
  • osoby, které pobírají některý z důchodů,
  • uchazeči o zaměstnání, pokud jsou v evidenci úřadu práce, atd.

Kompletní seznam osob, za které platí pojistné stát, najdete v § 7 odst. 1) zákona o veřejném zdravotním pojištění.Jak už jsme uvedli, studenti neplatí pojistné ani na sociální zabezpečení, ale od 18. roku se k němu můžou dobrovolně přihlásit. Přehled modelových situací zde.

Zdroj: nicm.cz
zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb