Chebské muzeum připravuje výstavu o třiceti leté válce

Výstava symbolicky připomene zakončení jednoho z nejničivějších konfliktů v evropských dějinách, který se pro město Cheb skončil před 370 lety, roku 1649.

Třicetiletá válka byla bojem o hegemonii v Říši a Evropě, který se započal jako náboženský konflikt. Eskalovaly v něm jednak střet zájmů habsburských mocností (Rakousko a Španělsko) s Francií, jednak rozpory mezi císařem a Katolickou ligou na straně jedné a Protestantskou unií na straně druhé. Za „rozbušku“ je považována Pražská defenestrace 23. května 1618, která zahájila povstání protestantských českých stavů proti panovníkovi, rovnající se de facto státnímu převratu a vyhlášení války. Celkem mezi lety 1618 a 1648 následovaly čtyři konflikty, dle aktuálních soupeřů císaře zvané Válka česko-falcká, Dánsko-dolnosaská, Švédská a Švédsko-francouzská.

Dva pokusy o ukončení konfliktu v letech 1629 a 1635 ztroskotaly, zdařil se až třetí na mírovém kongresu v Münsteru a Osnabrücku (1641-1648). Tzv. Westfálský mír ze 24. října 1648 upravil vztahy mezi císařem a říšskými stavy, rozhodl o postoupení území ve prospěch Francie a Švédska a o vystoupení Nizozemí a Švýcarského spříseženství ze svazku Říše. Výměna ratifikačních listin následovala 18. února 1649, stažení švédských vojsk z Říše zajistil až Norimberský mírový reces ze 2. července 1650. Mezi lety 1648 a 1650 tak skončila válka, jejíž tažení a bitvy, hladomory a epidemie zpustošily a vylidnily celá území. Některé z válkou postižených oblastí potřebovaly více než sto let, aby se zotavily z jejích následků, v části jižního Německa např. přežila pouze třetina obyvatel.

Pro město Cheb, v létě roku 1647 dobyté švédskou armádou, se Třicetiletá válka skončila 9. října 1649, kdy odtud odtáhla okupantská posádka, kterou vystřídaly císařské oddíly.  

Výstava tematicky doplní znovu zpřístupněný valdštejnský prohlídkový okruh, vedle zajímavých předmětů z muzejních depozitářů návštěvníkům nabídne i úryvky z autentických dobových pramenů.

Zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 25. 7. 2019 od 17 hodin ve výstavních prostorách Muzea Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4.

Výstava bude pro veřejnost přístupná v období od pátku 26. 7. 2019, denně mimo pondělí od 9 do 12.30 a od 13 do 17 hodin.

Zdroj: cheb.cz
zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb