Chcete studovat atraktivní vysokoškolský obor? Ještě pořád máte možnost

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity Plzeň vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Ekonomika a management v prezenční formě, studijní obor Management obchodních činností. Přihlášky v elektronické podobě mohou zájemci podávat do 31. července 2019. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky, musí však splnit kritéria uvedená ve vyhlášce děkanky. Vedení fakulty se snaží například vyjít vstříc studentům, kteří jsou aktivními sportovci, a po dohodě jim přizpůsobí studijní plán. Zajímavé pro vysokoškoláky studující v Chebu jsou i ceny ubytování a plně vybavené zázemí. Své dotazy pište na e-mail: fek@service.zcu.cz. Elektronická přihláška je k dispozici na:https://portal.zcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Zdroj: Karlovarský kraj – oficiální stránka
zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb