Do USA odjede 31 stipendistů vládního Fulbrightova programu

Praha, 17. května 2019 – V rámci Fulbrightova stipendijního programu financovaného českou a americkou vládou vyjede do USA v nadcházejícím akademickém roce 2019/2020 31 českých vědců, studentů a pracovníků neziskového sektoru. Stipendisté se sejdou v pátek 17. května v Praze na přípravném setkání.

Účastníci programu budou díky podpoře česko-americké Fulbrightovy komise, která v České republice působí od roku 1991, pracovat na svých projektech na amerických univerzitách a ve výzkumných centrech. Po skončení pobytu se vrátí zpět na svá domovská pracoviště, kde své nově získané výsledky, zkušenosti a kontakty zúročí.

Mezi americkými institucemi, kam čeští stipendisté míří, nechybí nejprestižnější univerzity jako Princeton, Stanford, Columbia, MIT, Harvard a Penn State. Některé univerzity jako University of Minnesota, University of Tennessee a University of California budou dokonce hostit více českých stipendistů.

„Ve výběrovém řízení jsou posuzovány odborné kvality žadatele, ale důležitou roli hrají například také mimoakademické aktivity a účast ve veřejném životě. Letošní skupina stipendistů je skutečně velmi pestrá, co se týká i domovských českých institucí i oborů. Tradiční dominanci akademiků z Karlovy Univerzity a Akademie věd letos úspěšně narušila velká skupina stipendistů z mnoha dalších českých univerzit, ať už se jedná o ČVUT, Masarykovu univerzitu, Univerzitu Palackého, Jihočeskou univerzitu, Západočeskou univerzitu a Univerzitu Hradec Králové. O větší zapojení mimopražských škol a vědeckých pracovišť se snažíme dlouhodobě. V odjíždějící skupině stipendistů je zastoupena i většina regionů České republiky,“ říká Hana Ripková, ředitelka Fulbrightovy komise.

„Pestré je rovněž zastoupení oborů, od filozofie a historie přes přírodní vědy až k počítačovým vědám a inženýrství. V letošní skupině mírně převažují společenskovědní obory, což je změna proti předcházejícím letům, kdy většinou dominovaly přírodovědné a technické obory.“ doplňuje Andrea Semancová, koordinátorka stipendijních programů.

V USA tak letos budou na výzkumném pobytu studenti doktorských programů jako molekulární bioložka Lenka Krůzová z Univerzity Palackého v Olomouci,  která bude působit v Moores Cancer Center na University of California v San Diegu, Zdenek Mihula z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, architektka Šárka Malošíková, studentka doktorského programu na ČVUT, která bude v USA působit na University of Colorado v Denveru. Tomáš Průcha ze Západočeské univerzity v Plzni bude svůj výzkum provádět na Michigan State University.

Pár příkladů pro ilustraci, v kategorii vědců se například Lukáš Vízek z Univerzity Hradec Králové bude na Harvard University zabývat metodami výuky geometrie, Kateřina Horníčková z Jihočeské univerzity bude na University of Chicago zkoumat prvky urbanismu ve středověku, Jiří Zemánek z FEL ČVUT pojede na MIT pracovat na výzkumu užití digitálních materiálů v distribuované manipulaci, Lea Takács z Karlovy univerzity bude na Columbia University prohlubovat svůj stávající výzkum vývoje novorozenců a Radim Kočandrle ze ZČU Plzeň bude bádat v oboru předsokratovské kosmologie na Southern Illinos University.

Akademická stipendia dále doplňují speciální programy určené pro pracovníky neziskových organizací, studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí či pro lékaře. Veronika Jurečková, ředitelka olomouckého P-centra, bude například jako stipendistka programu pro neziskové organizace v Idaho analyzovat sociální služby, Denisa Maková, studentka sociologie z Karlovy univerzity, a Jakub Haluška z VŠE se zúčastní prestižního letního institutu zaměřeného na sociální podnikání.
Dva lékaři, Petr Vaněk z UP Olomouc a Miroslava Chalupová z LF UK v Plzni, pojedou v rámci Proshek-Fulbrightova programu na lékařskou fakultu do Minnesoty.

Seznam všech stipendistů se základními informacemi o nich a seznam všech otevřených programů je k dispozici na webu Fulbrightovy komise https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/. Uzávěrky přihlášek do všech programů jsou obvykle na podzim a v zimě.

Počet českých stipendistů, kteří od založení Fulbrightovy komise před 28 lety získali Fulbrightovo stipendium, se blíží jedné tisícovce. Díky štědré podpoře Ministerstva školství i americké strany patří česko-americký program mezi ty větší v Evropě, lídrem je hlavně v počtu vysílaných vědců a přednášejících.

Posláním Komise J. Williama Fulbrighta je podpora vzájemného porozumění mezi občany České republiky a USA prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise za tím účelem spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

Kontaktní osoba: 

Andrea Semancová

Koordinátorka stipendijních programů
Telefon: 222 718 452
E-mail: semancova@fulbright.cz

Zdroj: www.fulbright.cz
zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb