Vytvořte časopis v rámci soutěže Spotřeba pro život 2019 a vyhrajte zajímavé ceny!

dTest vyhlašuje 11. ročník studentské soutěže Spotřeba pro život. Úkolem soutěžících bude vytvořit vzorové číslo spotřebitelského časopisu. Na výherce čekají zajímavé ceny!

Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou znalosti svých práv a povinností vůči poskytovatelům poštovních a přepravních služeb. 

Motto soutěže: Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by být schopný si k nim informace najít, ověřit a využít.

Kdo se může účastnit?

  • Studenti gymnázií a středních škol, vyšších odborných škol a žáci odborných učilišť
  • Studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit.

Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenný redakční tým a koordinátor z řad dospělých. Počet, věk a profesní zaměření konzultantů podmínky soutěže neomezují.

Kritéria hodnocení

Soutěžní časopisy bude hodnotit odborná porota, jejíž hodnocení bude vycházet z následujících kritérií:

  • nápad
  • odbornost
  • vzhled časopisu
  • celkový dojem

Podrobné informace o soutěži získáte zde.

Zdroj: nicm.cz
zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb