Nominujte nejlepšího sportovce Karlovarského kraje za rok 2018

​Karlovarský kraj každoročně vyhlašuje anketu, prostřednictvím které oceňuje sportovce, trenéry a sportovní legendy za jejich mimořádné úspěchy. Nejinak tomu bude i letos. Upozorňujeme však, že v rámci podávání nominací dochází ke změně. Návrhy na ocenění budou nově přijímat okresní sdružení České unie sportu, a to do 31. ledna 2019.

„Anketní lístky již nebudou zasílány Karlovarskému kraji, tak jako tomu bylo v předešlých letech, ale okresním sdružením České unie sportu v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. Díky tomu tak už nebude docházet k duplicitě nominací a zároveň výsledky sportovců ověří ti nejpovolanější, kteří mají v této oblasti největší přehled,“ upřesnil radní pro školství, mládež a tělovýchovu Jaroslav Bradáč.

Nominační formulář, jenž je společný jak pro města, okresy, tak nově i pro kraj, je k dispozici na internetových stránkách www.cuskv.cz. Anketní lístek je nutné si nejprve stáhnout do počítače a až poté jej vyplnit a data uložit. Vyplněný formulář je pak třeba zaslat e-mailem na kontakty uvedené v závěru formuláře. Vybrané nominace v rámci okresních kol budou následně postoupeny Karlovarskému kraji.

Anketu bude posuzovat Komise Rady Karlovarského kraje pro tělovýchovu a sport, která předloží Radě Karlovarského kraje návrhy na ocenění. Slavnostní vyhlášení výsledků by se pak mělo uskutečnit na jaře tohoto roku. V uplynulém ročníku bylo odevzdáno přes 120 nominací. Hlavní cenu hejtmanky Karlovarského kraje si odnesli závodnice na horském kole Veronika Kubínová, plavkyně Vendula Dušková a stolní tenista Antonín Gavlas. Mimořádné ocenění získal dostihový jezdec a trenér Josef Váňa.

Bližší informace:  Ing. Martina Fučíková, e-mail: martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz, tel.: 354 222 596, 736 650 379

Zdroj: kr-karlovarsky.cz
zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb