Kraj vyhlašuje soutěž o ztvárnění maskota olympiády dětí a mládeže

​Každé olympijské hry mají svého maskota, který se společně se sportovci raduje z jejich úspěchu a povzbuzuje je do dalších bojů. Nejinak by tomu mělo bý i v případě Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020 v Karlovarském kraji. Proto kraj vyhlašuje výtvarnou soutěž o návrh podoby a jména maskota, jenž se stanem symbolem této sportovní události.

Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR se budou konat v našem regionu historicky poprvé, a to ve dnech 19. – 24. ledna 2020. „Pro nás je to skvělá příležitost, jak motivovat mladé sportovce k co nejlepším výsledkům a dokázat, že náš kraj je pro zimní olympiádu to pravé místo. Aby se tady však olympijské hry mohly konat, potřebujeme zajistit vše do posledního detailu. Z toho důvodu bychom byli velmi rádi, kdyby se prostřednictvím výtvarné soutěže podařilo najít a vybrat originální nápad na to, jak by mohl vypadat maskot her a jaké by měl mít jméno. Vítěz soutěže získá tablet,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Výtvarná soutěž potrvá do 15. listopadu 2018. Zúčastnit se jí mohou děti
a mladí lidé ve věku od 6 do 18 let. „Nejde ani tak o to, jak bude kresba či malba dokonalá, či jakou techniku soutěžící použije. Je spíše důležité, aby byl maskot něčím typický pro Karlovarský kraj, aby jeho podoba souvisela například s tradicemi kraje,“ vysvětlil krajský radní Jaroslav Bradáč.

Soutěžící mohou poslat maximálně jednu výtvarnou práci. Autor je povinen vyplnit přihlášku do soutěže s uvedením jména, příjmení, ročníku narození, kontaktu (adresa + telefon autora, případně zákonného zástupce u nezletilých autorů), názvu školy, kterou navštěvuje, a jméno maskota. Zaslané návrhy posoudí odborná porota, jež vybere vítěze. Ten slavnostně převezme cenu a bude mít možnost sledovat své favority v některé z vybraných disciplín zimní olympiády dětí a mládeže. Přihlášku a veškeré další informace najdou zájemci na stránkách Karlovarského kraje.
Své práce mohou soutěžící posílat poštou na adresu:
Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Obálka musí být označena slovy „Soutěž – neotvírat“. Případně lze soutěžní obrázky s přihláškou donést osobně na recepci budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary.

Zdroj: kr-karlovarsky.cz‘
zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb