Bílá pastelka opět v ulicích

  1. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka proběhne ve středu 17. října

 

Do ulic s kasičkami v tričkách s emblémem Bílé pastelky vyrazí ve středu 17. října dobrovolníci. Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

Každý, kdo si koupí pastelku, podpoří speciální služby pro nevidomé a těžce zrakově postižené poskytované v celé České republice. Značná část finančních prostředků se použije na služby spojené s návratem lidí osleplých v dospělosti zpět do běžného života (nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, výuku Braillova písma, zvládání práce v domácnosti a další). Nebuďme lhostejní k utrpení druhých!

Zdroj: cheb.cz
zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb