Mezinárodní den archivů v Chebu

Státní okresní archiv Cheb pořádá u příležitosti Mezinárodního dne archivů přednášku a výstavu na téma „Cheb a vznik samostatného Československa“. Akce se uskuteční 7. června; časy přednášky v 10 hodin a 16.30 hodin. Výstava představí městské kroniky, fotografie, dobové tisky, plakáty, letáky a řadu dalších archiválií vztahujících se k danému tématu.

Zdroj: cheb.cz
zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb