Barometr zdraví 2018

Barometr zdraví Cheb 2018 – Festival pro veřejnost, KC Svoboda, pondělí 4. 6. od 12 do 17 hodin

Nezisková organizace DiaKar své úsilí a aktivity věnuje cílové skupině osob s diabetem a kardiovaskulárním onemocněním. Má za sebou druhý rok aktivní činnosti, kdy se etablovala na trhu pacientských organizací v České republice.

Diagnostikovaným osobám se snaží předávat základní informace o těchto onemocněních, dopadech na životní styl, a aby dokázali svoje onemocnění lépe přijmout jako součást života.

Osobám blízkým poskytuje informace o těchto onemocněních, aby jim mohli být podporou.

Akce je pořádána ve spolupráci s Karlovarskou krajskou nemocnicí

Mezi hlavní aktivity patří:
– Informování o nemoci jako součásti plnohodnotného života
– Pořádání osvětových, preventivních a vzdělávacích akcí
– Hájení zájmů pacientů
– Poskytování poradenství
– Podílení se na zlepšování podmínek pro pacienty (dostupnost léčby, nové možnosti léčby)

Akci Barometr zdraví – Festival pro veřejnost tato organizace připravila na pondělí 4. 6. od 12 do 17 hodin v Kulturním centru Svoboda Cheb.

Akci podpořilo Město Cheb, Karlovarský kraj a další sponzoři.

Více na:  www.diakar.cz

Zdroj: cheb.cz
zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb