Vydejte se na prohlídku unikátního cínového dolu Jeroným

Od 18. dubna je opět zpřístupněn důl Jeroným na Sokolovsku, který je ojedinělým svědkem hornických dovedností našich předků. Prohlídky je možné absolvovat prozatím od středy do neděle, vždy v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin. Návštěva památky je možná pouze pro osoby s dobrou fyzickou kondicí. Nezapomeňte na pevnou obuv.
Důl Jeroným, ve kterém se těžily převážně cínové rudy, dokládá úroveň hornictví v 15. a 16. století. Pro svou autenticitu a rozsah patří mezi nejvýznamnější hornické památky střední Evropy. V centrální části se nacházejí velkolepé komory, odpočívadla a výstupky. Stěny jsou zbrázděny rýhami po želízkách a špičácích tehdejších havířů. V chodbách jsou patrné i stopy po sázení ohněm.

Vzhledem k náročnosti trasy není prohlídka památky vhodná pro malé děti a osoby s pohybovým omezením. Ani méně zdatní návštěvníci však nepřijdou zkrátka, vstupní objekt je koncipován jako bezbariérový. Navíc jsou zde umístěny panely s informacemi o dolu a nechybí ani dotyková obrazovka s fotografiemi a zajímavými filmy. Od 1. května pak bude důl otevřen vždy od pondělí do neděle. Více informací najdete na internetových stránkách Muzea Sokolov.

zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb