Zájmové kroužky DDM Kraslice 2017/18

Kurz německého jazyka  pro žáky ZŠ, studenty SŠ i dospělé zdokonalování v jazyce, příprava na přijímací zkoušky, maturitu a pod.

schůzky: PO 17.30 – 19.00 začátečníci, ČT 17.30 – 19.00 pokročilí

Hry s angličtinou pro začátečníky a mírně pokročilé (1.- 2. třída)
seznamování s jazykem formou her, hádanek, kvizů apod.
schůzky:     

ZŠ Havlíčkova: začatečníci ÚT 12.45 – 13.30 třída 2.A

  1. třídy       PO  12.45 – 13.30 areál 1. stupně

 

Karate pro chlapce i dívky z 2. –  9. tříd

styl SHOTOKAN – RYUKARATE                                                                                 schůzky: ÚT, ČT od 17.00 – 19.00 tělocvična sever

Jóga pro 1.-6. třídu, 7.-9. třídu, mládež  i dospělé
seznámení se základními prvky jógy, cviky na správné držení těla a zdravé nohy, cvičení pro tělo i duši, spirální jóga
schůzky: ST 1.-6.třída od 17.30, ostatní od 18.00 MŠ U Elektrárny

Tenis pro 1.- 9. třídu ( začátečníci i pokročilí )
základy a zdokonalování tenisu, v zimě příprava v tělocvičně
schůzky: ÚT, PÁ 15.30 – 17.00 tenisové dvorce Tisová

Stolní tenis  pro 1.- 9. třídu i mládež
základy a zdokonalování hry, utkání, turnaje
schůzky: ÚT 16.30 – 18.00 tělocvična ZŠ Havlíčkova

Florbal – přípravka pro chlapce a dívky z  3. – 5. tříd
základy a zdokonalování herních činností florbalu, utkání, turnaje
schůzky: PÁ 13.30 – 15.00 tělocvična ZŠ Havlíčkova

Florbal žactvo pro chlapce a dívky z 6. – 9. tříd
základy a zdokonalování herních činností florbalu, utkání, turnaje
schůzky: PO 18.30 – 20.00, tělocvična ZŠ Havlíčkova

Sportovní pro 1.-3. třídu
všeobecná sportovní příprava,  míčové hry, základy atletiky, gymnastické prvky, plavecký výcvik
schůzky: ÚT 13.30 – 15.00 tělocvična nebo bazén ZŠ Havlíčkova

Lyžování pro 1. – 9. třídu
základy a zdokonalování techniky sjezdového lyžování, sportovní příprava v tělocvičně, bazén, během výuky lyžařské vleky zdarma                                        schůzky: ČT 17.30 – 19.00 tělocvična ZŠ Havlíčkova

Plavání neplavci a začátečníci pro 1. – 5. třídu
seznamování s vodou, hry ve vodě, základy plaveckých stylů
schůzky: PO 15.30 – 17.00 bazén ZŠ Havlíčkova

Plavání plavci pro 3. –  9. třídu
zdokonalování plaveckých stylů, hry ve vodě, závody
schůzky: PO 17.00 – 18.00 bazén ZŠ Havlíčkova

Kopaná –  děti r. nar. 2009 a mladší- informace FK Kraslice základy a zdokonalování herních činností, utkání,
turnaje                                                                                                                                         schůzky ÚT, ČT od 17.00 fotbalový stadion FK Kraslice

ZK volejbal pro chlapce i dívky 1. – 9.tříd                                                                 základy a zdokonalování herních činností, utkání, turnaje
schůzky: ÚT 16.30 v sokolovně (Tyršova ul.)

 

ZKmladých hasičů pro chlapce i dívky 3.- 9.tříd
seznámení s požární ochranou, technikou a životem hasičů, požární útok, plavání, sportovní činnost, výlety do přírody                                                               zahajovací schůzka: ČT (5. 10. 2017) 16.00 před ZŠ Dukelská

Výtvarné a estetické

školní rok 2017 – 2018

Dovedné ruce pro děvčata i chlapce z 1. – 4. tříd
výroba hraček a dárků, práce s hlínou, přírodninou, malování na sklo, drátkování, nové výtvarné techniky

schůzky: PO 13.30 – 15.00

Dívčí klub pro dívky z 5. – 9. tříd
výroba dárků, šperků z kůže, módních doplňků, batika, drhání, vyšívání, drátkování, aranžování, výroba keramiky, základy vaření

schůzky: ST 15.00 – 17.00

Keramika pro 1.- 9. třídu i starší
práce s keramickou hlínou, licí hmotou, práce na hrnčířském kruhu (sošky, reliéfy, hrnečky, kachle, vázy apod.)

schůzky:  PO 15. 00 – 17.00, ÚT 15.00 – 17.00,  ČT 15.30 – 17.30

Pro dospělé

školní rok 2017 – 2018

Kondiční cvičení pro ženy
schůzky: PO 18.00 a ČT 17.30 ZŠ Dukelská

Stolní tenis 
schůzky: ÚT 18. 00 tělocvična ZŠ Havlíčkova
Jóga                                                                                                                                                       schůzky: ST 18.00 MŠ U Elektrárny

Kurz německého jazyka

schůzky: začátečníci PO 17.30 pokročilí ČT 17.30 DDM Havlíčkova

Keramika                                                                                                                                      schůzky: ÚT 17.00,  ČT 17.30 DDM Havlíčkova

 

Zdroj: http://www.ddmkraslice.cz/

Aktualizoval: Martin Ivány pro ICM Cheb 29. 11. 2017

 

 

Autor příspěvku: ICM Cheb