Rodina

Co jsou mateřská centra

Základním posláním mateřských center je primární prevence patologických jevů v rodině ve společnosti:

  • nabízejí veřejný a bezpečný prostor pro rodinu
  • umožňují prevenci sociálního vyloučení
  • podporují vícegenerační soužití

Sociální práce mateřských center spočívá na principu  svépomocných skupin – na:

  • vzájemném naslouchání
  • vzájemném poradenství
  • vzájemném učení a učení se
  • na vzájemné svépomoci

Společenství v mateřských centrech motivuje k aktivní účasti na životě komunity:

  • ke zlepšování životních podmínek komunity
  • k integraci odlišných
  • k podílu na rozhodování

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *