Vzdělávání

V březnu 2020, získala naše organizace akreditace ke vzdělávacím programům:

Osobnostní a sociální rozvoj s prvky koučingů

Úvod do kariérového poradenství pro učitele ZŠ a SŠ.