Vzdělávání

Nabízíme níže uvedené akreditované programy

Název vzdělávací akce

Cílová skupina

 

Forma (typ akce)

Předpokládaný počet účastníků

Hodinová dotace

           

Úvod do kariérové poradenství pro učitele ZŠ a SŠ 

učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
výchovní poradci
učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů 

 

kurz 

10

Osobnostní a sociální rozvoj s prvky koučingu 

učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
pedagogové volného času 

   

10

           

Mentor ve škole – Podpora mentora při uvádění začínajících učitelů do praxe 

pedagogové volného času
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ 

 

seminář 

10

Úvod do problematiky školního mentoringu 

pedagogové volného času
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ 

 

seminář 

10