Pozvánka na Úvodní konferenci Krajské rady seniorů Karlovarského kraje

Vážení, 

dovoluji si vás co nejsrdečněji pozvat na Úvodní konferenci Krajské rady seniorů Karlovarského kraje,

která se bude konat v sobotu 16. 7. 2022 od 10:00 v zastupitelském sále Karlovarského kraje

Program:

9:30 – 10:00 Prezence

1.    Úvodní slovo 

2.    Přivítání hejtmanem Karlovarského kraje Ing. Petrem Kulhánkem

3.    Pozdravení z Rady seniorů ČR Ing. Lenkou Desatovou, předsedkyní RS ČR

4.    Akce pořádané RS ČR 

5.    Představení KRS KK 

6.    Poradna pro seniory 

7.    Babička roku 

8.    Členství v KRS KK

9.    Diskuse

10. Závěr

Svoji účast včetně jména zástupce prosím potvrďte na přiložené návratce do úterý 12. 7. 2022.

Těším se na setkání s vámi

S pozdravem
Mgr. Hana Střechová

předsedkyně KRS KK, z. s.

tel. 776 204 962