BABIČKA ROKU 2022

Celorepublikové finále Babička roku 2022 – úterý 18. října.
Proběhne v každém kraji.

Přihlášení bude možné:
Elektronicky -přihláškový formulář na www.krsol.cz
Písemnou formou přihlášek

Cíl projektu:
Základní myšlenkou tohoto projektu je důležitost a význam „aktivního stárnutí“
s utužováním mezigeneračních vztahů a důstojná oslava Dne seniorů. Cílem je
ukázat lidskou hodnotu a pravou vnitřní krásu člověka v seniorském věku s
ohledem na zachování a možností vytvoření zcela nových tradic napříč
generacemi. Nejde o zkoušku z ručních prací nebo vědomostí, ale jde o aktivní
přístup k životu a svému okolí. Ukázat, že pokud jste již nejstarší generací ve
vaší rodině, nemusí to znamenat, že jste nějak odstrčeni. Naopak role prarodičů
je v dnešní společnosti významná. Mezigeneračním propojením soutěžících s
jejich vnoučaty je snahou zvýraznit důležitost mezigeneračního soužití v
rodinách.
Podmínky nominace soutěže “Babička roku“
Soutěže se může zúčastnit babička s trvalým pobytem v daném kraji ve věku od
60+ zasláním řádně vyplněné přihlášky označené heslem „Babička roku“