Očkování osob s chronickým onemocněním

Pokud jste osoba s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 (výčet níže), můžete se nechat očkovat na jednom z těchto míst:

  1. od 24. března 2021 na očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu od vašeho ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště, kde se léčíte nebo
  2. u vašeho praktického lékaře nebo
  3. ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde se léčíte na specializovaném pracovišti (pouze vybraná centra vysoce specializované péče)

1. OČKOVACÍ MÍSTO PŘES CENTRÁLNÍ REZERVAČNÍ SYSTÉM

KDO:

  • osoby mladší 70 let s chronickým onemocněním (viz tabulka níže) na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem – od 24. března 2021
  • osoby starší 70 let

JAK SE PŘIHLÁSIT: Registrací přes centrální rezervační systém (více v článku o centrálním rezervačním systému) k očkování na očkovacím místě. Osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře kód, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav lékařskou zprávou.

Více informací v samostatném článku o očkování na očkovacím místě.

onemocnění či zdravotní stavbližší popis onemocnění či zdravotního stavu, který je důvodem k přednostnímu očkování v této fázi (posouzení rizika covid-19 pro daného pacienta záleží na ošetřujícím lékaři)
chroničtí pacienti – vyšší priorita (od 24. března přes centrální rezervační systém):
diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinemdiabetes mellitus léčený PAD či inzulinem, který je komplikován alespoň jednou z následujících komorbidit: ischemická choroba srdeční arteriální hypertenze chronická ledvinová nedostatečnost a stav po transplantaci obezita či plicní onemocnění chronické jaterní onemocnění bez fibrózy či s mírnou fibrózou
obezita (BMI > 35 kg/m2)obezita (BMI > 35 kg/m2)
závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)idiopatická plicní fibróza (IPF) a jiné intersticiální plicní procesy ve sledování pneumologa chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně na pravidelné léčbě ve sledování pneumologa bronchiektázie jakéhokoli původu ve sledování pneumologa cystická fibróza těžké astma v pravidelném sledování pneumologa nebo alergologa bronchogenní karcinom v léčbě ve sledování pneumologa či onkologa pacienti se spánkovými poruchami dýchání a/nebo respirační nedostatečností z mimoplicních příčin (obezita, kyfoskolioza, neuromuskularni patologie) na domácí neinvazivní ventilační léčbě
závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)pacienti v chronickém dialyzačním léčení (hemodialýza a peritoneální dialýza) nemocní s onemocněním ledvin na imunosupresivní terapii nemocní se závažným snížením renální funkce (CKD G4 a G5)
závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)pacienti s chronickým jaterním onemocněním ve fázi cirhózy či pokročilé fibrózy (bez ohledu na etiologii) pacienti s chronickým jaterním onemocněním, kteří jsou imunokompromitováni pacienti s nádory jater a žlučových cest pacienti s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou s obezitou
onkologické onemocněníhematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci
stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantacínemocní po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně s funkčním štěpem: ledviny (Z940), srdce (Z941), plic (Z942), srdce a plic (Z943), jater (Z944), kostní dřeně, střeva, slinivky břišní, kmenových buněk (Z948) nemocní v čekacích listinách na tyto transplantace
závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce – zejména, ale ne výhradně: srdeční selháni ischemická choroba srdeční chlopenní vady kardiomyopatie onemocnění plicní cirkulace nemocní po plicní embolii
závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systémzávažné chronické neurologické onemocnění, které je spojeno s rizikem postižení dýchacího svalstva a/nebo s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 – pacienti s nervosvalovými chorobami (choroby periferních nervů a svalů, poruchy nervosvalového přenosu) pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii (cévní, neurodegenerativní, potraumatické i jiné) pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém pacienti s vzácnými chorobami nervového systému (vrozenými nebo získanými) s výše uvedeným rizikem
chroničtí pacienti – nižší priorita (očkování bude možné až v další fázi s vyšší dostupností dávek): 
vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.psychotické poruchy (F2x – schizofrenie, schizoafektivní porucha, porucha s bludy) jedinci s poruchami vývoje intelektu (mentální retardace) a osoby s poruchami autistického spektra (PAS) pacienti s demencí
vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19u vzácných onemocnění po dohodě s centrem vysoce specializované péče – jako doporučení lze použít metodiku dostupnou zde
léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni pravidelným podáváním imunoglobulinů s.c. nebo i.v. v dávce odpovídající substitučnímu dávkování pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni dlouhodobou profylaktickou léčbou antibiotiky
osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií 

Komu byly kódy zaslány?

Z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) byl sestaven seznam poskytovatelů poskytujících péči v níže uvedených oborech:

Alergologie a klinická imunologieIntervenční kardiologieNeurologie
Endokrinologie a diabetologieKardiologieOnkogynekologie
GastroenterologieKlinická onkologieOnkourologie
Hematologie a transfuzní lékařstvíLékařská genetikaPneumologie a ftizeologie
Infekční lékařstvíNefrologieVnitřní lékařství

Co dělat, když mému ošetřujícímu lékaři kód nepřišel?

Nejprve prosím vyčkejte. Rozeslání kódů lékařem může chvíli trvat. Pokud zjistíte, že Váš lékař kódy zatím neobdržel, měl by si zkontrolovat e-mailovou adresu, kterou má uvedenou v NRPZS zadanou pro komunikaci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR včetně složky s nevyžádanou poštou (spam). V případě, že mu e-mail opravdu nepřišel, nechť kontaktuje sekretariát Sdružení Ambulantních Specialistů, o.s. na e-mailové adrese sasp@sasp.cz s žádostí o zařazení na seznam.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.